Άριστη η συνεργασία μας με το Υπουργείο Εσωτερικών