Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2020