Δεν είμαστε απλά η Δυτική Ελλάδα αλλά η Ολυμπιακή Περιφέρεια!