Επίσκεψη Ν. Φαρμάκη σε μονάδες παραγωγής στην Ηλεία