Νέο θεσμικό πλαίσιο για την υιοθεσία και την αναδοχή…Η Περ. Δυτ. Ελλάδας στηρίζει και ενθαρρύνει.