ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ| ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ