ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΗΜΕΡΙΔΑ “ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ”