ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ι ΠΥΡΓΟΣ-ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΗΛΕΙΑΣ Κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β’