ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ