ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ| 6η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (2014-2020)