Ομιλία Ν. Φαρμάκη στην θεματική ενότητα “Ο ρόλος των δημόσιων επενδύσεων στην περιφ. ανάπτυξη”