Ομιλία Ν. Φαρμάκη στο workshop για το μέλλον των σιδηροδρόμων