ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ & ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Ε.