Στην εκπομπή “METROPOLIS” στην ΙΟΝΙΑΝ ΤV I 17.05.19