Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ Αντώνιο Αυγερινό