Συνέντευξη Τύπου: Η Περιφέρεια διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την Δυτική Ελλάδα