Τμήμα εισήγησης στο Π.Σ για τις πλημμύρες στην Αιτωλοακαρνανία