Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με Υφ. Αθλητισμού Λ. Αυγενάκη