Αλλάζουμε ταχύτητα προς όφελος του πολίτη. 
Επισπεύσαμε διαδικασίες, αξιοποιήσαμε κάθε ευρώ με έργα εθνικής σημασίας, επενδύσαμε στον τόπο μας, κάνοντας έργο.