Επιχειρηματικότητα & Επενδύσεις

Με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα, στηρίζουμε έμπρακτα την τοπική οικονομία. Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να είναι υγιείς και ανταγωνιστικές. Προσελκύουμε επενδύσεις. Προκαλούμε νέες θέσεις εργασίας.