​Ψηφιακές Υπηρεσίες

H τεχνολογία γίνεται σύμμαχός μας, για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι διαδικασίες απλοποιούνται και νέες υπηρεσίες ενεργοποιούνται συνεχώς.

Περισσότερα »

Έκτακτες Ανάγκες

Με όλες μας τις δυνάμεις και δραστικά σχέδια, δίπλα σε όλους σε κάθε κρίσιμη στιγμή. Με συνεχή ετοιμότητα και προληπτικό σχεδιασμό, θωρακιζόμαστε απέναντι στις νέες προκλήσεις.

Περισσότερα »

Πρωτογενής Παραγωγή

Η αναβάθμιση της Δυτικής Ελλάδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα. Εκμεταλλευόμαστε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και ενδυναμώνουμε τη θέση του γεωργού, του κτηνοτρόφου, του ιχθυοπαραγωγού.

Περισσότερα »

Πολιτισμός-Τουρισμός

Με μια νέα τουριστική ταυτότητα που αντανακλά την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας βγάζουμε από την αφάνεια την Δυτική Ελλάδα. Της δίνουμε την παγκόσμια ακτινοβολία που της αξίζει. 

Περισσότερα »