Αυξήσαμε τα επενδυτικά έργα, μειώσαμε τον χρόνο
υλοποίησης, επισπεύσαμε τον χρόνο πληρωμής. Ενισχύσαμε την επιχειρηματικότητα,
δημιουργήσαμε υποδομές, βελτιώσαμε την καθημερινότητα όλων.