Διεκδικήσαμε περισσότερα και το πετύχαμε. Με στόχο την δίκαιη ανάπτυξη και για τις 3 περιφερειακές ενότητες εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία.