Εκκίνηση για μια Ισχυρή Περιφέρεια.

Ο Νεκτάριος δίνει το στίγμα για την αρχή μιας νέας Ισχυρής Περιφέρειας με προσήλωση στο πολίτη

Τηλεοπτικές Εμφανίσεις

Ραδιοφωνικές Συνεντεύξεις

Εικόνες με τη δραστηριότητα του Νεκτάριου