Επιστολή Φαρμάκη στον J.Hahn

ΘΕΜΑ : ΕΠΙΣΚΕΨΗ J.ΗΑΗΝ Την 14-2-2013 πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα επίσκεψη και ομιλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τοπικών φορέων, για θέματα περιφερειακής πολιτικής, ο οποίος αναφέρθηκε στις στρατηγικές ευφυούς εξειδίκευσης, για την περιφερειακή καινοτομία και για τον προγραμματισμό και οργάνωση της εταιρικής σχέσης για την προετοιμασία της επόμενης...

Read more...