Εισήγηση για Αναπτυξη και Στρατηγική

Αγρίνιο : 1-10-2012 ΘΕΜΑ «Έγκριση πρότασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020».   ΕΙΣΗΣΗΣΗ : Η συγκεκριμένη πρόταση θα πρέπει να απαντήσει στην 1η Εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑΑΠ Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την περίοδο 2014-2020 της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ .   Διαδικαστικά θέματα: Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κάθε περιφέρεια...

Read more...